Bildskanning

Vi skannar bilder upp till A3 storlek. Vi kan även skanna dina pappershögar till en flersidig PDF. Större ”skanningar” som t.ex. tavlor, gör vi i vår reprostudio.

Prislista
Bildskanning, Max. A33,50 €
Bildskanning, Max. A4 - förutsatt, att bilderna är lösa, i en hög, utan lim eller dylikt på baksidan av fotot. 0,50 €
Skanning av utprintat papper till PDF-formatá 0,20 €/ark
ReprofotograferingBe om en offert!

Till bildskanningen hör bildförbättring automatiskt till. För större bildbehandligsarbete debiterar vi 50 euro per timme.

Bildbehandling och retuschering exempel:

Före

Efter