Digitalisering

Om du har gamla videoband som du inte ids bli av med, som t.ex. bröllop eller barnens första steg, men de är på VHS- eller annat format, så kan vi överföra dem till DVD, så att minnena förvaras ännu i flera år.

Obs. Vi digitaliserar endast själv filmade/inspelade inspelningar. Vi kan inte på grund av upphovsrätten digitalisera inspelningar som är tagna från tv-band. Vi förväntar oss att beställaren har lov till materialet som skall digitaliseras.

 

Videoband (VHS, VHS-C, Mini-DV, Hi8, Digital8)

Videobandens digitalisering10,00 €/st
Tilläggskopior5,00€/st